M88 hoàn tiền thua cược lên tới 15% tại Live Casino

Bảo hiểm thua cược cho thành viên tại Live Casino, nhà cái online M88 hoàn tiền cược thua từ 10-15%. Thành viên bị thua cược vẫn có thể được nhận tiền thưởng hoàn trả lên tới 4.300.000 VND trên M88 – một trong những nhà cái casino uy tín hàng đầu.

Ai có thể tham gia khuyến mãi?

  1. Thành viên M88 hoạt động bằng tiền tệ VND, thuộc cấp bậc Khác và Thân Thiết được tham gia khuyến mãi này.
  2. Khuyến mãi được chia làm 2 đợt: từ ngày 1/3/2021 đến 14/3/2021 và từ ngày 15/3/2021 đến 31/3/2021.
  3. Thành viên đặt cược tại Live Casino, dựa theo tổng tiền cược trong từng đợt khuyến mãi sẽ được nhận hoàn trả từ 10-15%.
  4. Mức hoàn trả 10% dành cho thành viên Khác và Thân Thiết có tiền cược từ 180.000.000 VND trở lên, tiền hoàn trả nhiều nhất 800.000 VND.
  5. Mức hoàn trả 15% dành cho thành viên Thân Thiết có tiền cược từ 1.000.000.000 VND trở lên.
  6. Thành viên cần phải xác nhận tham gia khuyến mãi bằng cách chọn “THAM GIA” sau khi nhấn nút “CHỌN THAM GIA”.

Thể lệ nhận thưởng khuyến mãi

  1. Tổng tiền cược để tính hoàn trả cược thua dựa trên tiền nạp và tiền hoàn trả. Tất cả tiền cược ở các trò chơi không áp dụng khuyến mãi hoặc các cược hủy, cược 2 bên đều không được tính.
  2. Nhà cái M88 cập nhật hoàn trả trong vòng 7 ngày. Thành viên cần phát sinh vòng cược trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận tiền hoàn trả. M88 không tái cập nhật hoàn trả vì bất cứ lý do nào.
  3. Yêu cầu để rút tiền hoàn trả là sử dụng cho ít nhất 8 vòng cược trong vòng 30 ngày. Nếu không đáp ứng theo thời gian quy định, M88 sẽ thu hồi toàn bộ tiền hoàn trả và tiền thắng (nếu có).
  4. Áp dụng theo các Quy Định Khuyến Mãi chung của M88.