M88 hoàn thua 5.500.000 VND tại Live Casino

Cá cược tại Live Casino trên nhà cái online M88, thành viên có thể tham gia nhận hoàn trả cược thua lên tới 15%. Tổng số tiền hoàn trả nhiều nhất mà thành viên nhận được trong mỗi đợt khuyến mãi lên tới 5.500.000 VND.

casino khuyến mãi m88

Thể lệ khuyến mãi

  1. Khuyến mãi này chỉ dành cho thành viên VND có cấp bậc Khác và Thân Thiết trên M88, áp dụng từ 1/3/2021 đến 15/3/2021 và từ 16/3/2021 đến 31/3/2021.
  2. Sản phẩm áp dụng khuyến mãi tại Live Casino bao gồm: Club M88, AG, PP, MGS và AE Casino. Mức hoàn trả cược thua từ 8% đến 15% theo cấp bậc thành viên.
  3. Mỗi thành viên được nhận hoàn trả một lần trong mỗi đợt khuyến mãi, tổng tiền hoàn trả nhiều nhất từ 800.000 VND đến 5.500.000 VND.

Điều kiện khuyến mãi

  1. Để nhận khuyến mãi hoàn trả, thành viên cấp bậc Khác cần đạt tổng tiền cược từ 180.000.000 VND trở lên. Thành viên cấp bậc Thân Thiết cần đạt tổng tiền cược từ 680.000.000 VND trở lên.
  2. Thành viên cần chọn “THAM GIA” để xác nhận đăng ký nhận hoàn trả. Sau khi kết thúc mỗi đợt khuyến mãi, tiền thưởng sẽ cập nhật trong vòng 7 ngày và có điều kiện phát sinh lệnh đặt cược trong vòng 5 ngày.
  3. Điều kiện để rút tiền thưởng hoàn trả là tối thiểu 8 vòng cược từ tiền thưởng, hoàn thành trong vòng 30 ngày để không bị thu hồi tiền thưởng và tiền thắng. Vòng cược yêu cầu chỉ tính hợp lệ tại Live Casino.
  4. Áp dụng theo các Quy Định Khuyến Mãi chung của M88 là TOP nhà cái hàng đầu. M88 sẽ hủy bỏ trao thưởng cho thành viên vi phạm.